چهارشنبه ، 1399/11/01 ساعت 4:46


واریزی حق ورودیه و عضویت

متقاضی محتـــرم

برای ارسال فیش های واریزی حق ورودیه و حق عضویت سالانه انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو ایران از طریق فرم زیر اقدام نمایید.


*نام شرکت :
*نام مدیر عامل :
*عنوان واریزی :
ارسال فیش واریزی حق ورودیه :
ارسال فیش واریزی حق عضویت سالانه :
*کد امنیتی: