جمعه ، 1397/09/23 ساعت 10:55 قبل از ظهر


واریزی حق ورودیه و عضویت

متقاضی محتـــرم

برای ارسال فیش های واریزی حق ورودیه و حق عضویت سالانه انجمن واردکنندگان لاستیک خودرو ایران از طریق فرم زیر اقدام نمایید.


*نام شرکت :
*نام مدیر عامل :
*عنوان واریزی :
ارسال فیش واریزی حق ورودیه :
ارسال فیش واریزی حق عضویت سالانه :
*کد امنیتی: