جمعه ، 1397/11/26 ساعت 1:4 قبل از ظهر


هیئت مدیره انجمن

 • سمت : رئیس هیأت مدیره

  نام و نام خانوادگی : علی اصغر بیابانگرد

  • سمت : رئیس هیأت مدیره
  • شماره تماس : 88652256-021
  • ایمیل : Biabangard@pol.ir
 • سمت : نایب رئیس هیأت مدیره

  نام و نام خانوادگی : احمدرضا متقی

  • سمت : نایب رئیس هیأت مدیره
  • شماره تماس : 88863955-021
  • ایمیل : tiregostar@yahoo.com
 • سمت : خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره

  نام و نام خانوادگی : امیر سلطانی

  • سمت : خزانه دار و عضو اصلی هیأت مدیره
  • شماره تماس : 88733415-021
  • ایمیل : Soltani@satiroad.com
 • سمت : منشی و عضو اصلی هیأت مدیره

  نام و نام خانوادگی : آتوسا فرهاد

  • سمت : منشی و عضو اصلی هیأت مدیره
  • شماره تماس : 22676305-021
  • ایمیل : Atoosafarhad@gmail.com
 • سمت : عضو اصلی هیأت مدیره

  نام و نام خانوادگی : جعفر دلروز

  • سمت : عضو اصلی هیأت مدیره
  • شماره تماس : 33994882-021
  • ایمیل :
 • سمت : دبیر انجمن

  نام و نام خانوادگی : سید محمد میرعابدینی

  • سمت : دبیر انجمن
  • شماره تماس : 22676308-021
  • ایمیل : Mirabedini@itias.ir