سه شنبه ، 1400/01/31 ساعت 2:58


اعضای هیئت مدیره انجمن

 • نام و نام خانوادگی : علی اصغر بیابانگرد

  ریاست هیئت مدیره

  • نام و نام خانوادگی : علی اصغر بیابانگرد
  • ایمیل :
  • دوره سوم فعالیت در هیات مدیره انجمن
 • نام و نام خانوادگی : داریوش کیوان

  نائب رئیس هیئت مدیره

  • نام و نام خانوادگی : داریوش کیوان
  • ایمیل : Dariush_kayvan@yahoo.com
  • دوره اول فعالیت در هیات مدیره انجمن
 • نام و نام خانوادگی : عباس شادکمالی

  خزانه دار و عضو اصلی هیئت مدیره

  • نام و نام خانوادگی : عباس شادکمالی
  • ایمیل : Abbas.Shadkamali@hotmail.com
  • دوره اول فعالیت در هیات مدیره انجمن
 • نام و نام خانوادگی : سید هادی مجتبائی

  منشی و عضو اصلی هیئت مدیره

  • نام و نام خانوادگی : سید هادی مجتبائی
  • ایمیل : sh.mojtabaee@yahoo.com
  • دوره اول فعالیت در هیات مدیره انجمن
 • نام و نام خانوادگی : احمد رضا متقی

  عضو اصلی هیئت مدیره

  • نام و نام خانوادگی : احمد رضا متقی
  • ایمیل :
  • دوره دوم فعالیت در هیات مدیره انجمن
 • نام و نام خانوادگی : سید محمد میرعابدینی

  دبیر انجمن

  • نام و نام خانوادگی : سید محمد میرعابدینی
  • ایمیل : Mirabedini_Mohammad@yahoo.com
  • دوره سوم فعالیت در انجمن