سه شنبه ، 1400/01/31 ساعت 3:06


وظایف انجمن

  1 – تلاش برای ساماندهی امور مرتبط با واردات کلیه لاستیکهای رویی و تویی انواع وسائط نقلیه 
  2 – مشارکت گروهی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیریها و تهیه و تنظیم پیشنهادهای مرتبط با واردات کلالهای مربوطه .
  3 – ایجاد ارتباط با بانکها و سازمانهای اعتباری کشور و همچنین سازمان های مالی و پولی بین المللی در قالب قوانین جمهوری اسلامی ایران با هدف تسهیل و گسترش خدمات و نسهیلات مالی اعضاء 
  4  - ایجاد بانک اطلاعاتی در زمینه های مرتبط با اهداف و وظایف انجمن و اطلاع رسانی از طریق ایجاد شبکه اطلاع رسانی و نشر کتب . مجلات و بروشورهای تخصصی و تبادل اطلاعات مربوطه .
  5 – انجام فعالیتهای علمی و تحقیقاتی  مرتبط با ماموریت انجمن در داخل و خارج کشور .
  6 – حمایت از منافع مشرک اعضا ء و ارائه خدمات حقوقی و مشورتی بایشان . 
  7 – ایجاد فرصت های همکاری و توسعه فعالیت برای اعضاء . 
  8 – مشارکت در تدوین و اجرای استانداردهای مورد نیاز و انجام کنترل های کیفی و رتبه بندیهای مورد نیلز . 
  9 – معرفی اعضاء به وزارتخانه ها و سازمان های مختلف جهت استفاده از خدمات و تسهیلات قابل ارائه . 
  10 – برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز اعضاء و برگزاری همایش های تخصص و میز گردها و همچنین حضور در همایش های مختلف داخلی و خارجی و ترجمه و تالیف مقالات حرفه ای .
  11 – برگزاری و یا حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی مرتبط با ماموریت انجمن . 
  12 – اعزام هیئت های تجاری و بازاریابی به کشورهای خارجی و نیز دریافت هیئت های تجاری و بازاریابی از کشورهای خارجی و امکان تشکیل جلسه با هیئت های خارجی مرتبط .
  13 – جلوگیری از انجام رقابت های ناسالم اعضاء با یکدیگر از طریق هماهنگیهای درون تشکلی و پس از آن اعمال ضوابط کمیته انضباطی اتاق ایران . 
  14 – کوشش برای رفع اختلافات فی مابین فعالین مربوطه و پذیرش حکمیت در این خصوص . 
  15 – ایجاد بستر و ساز و کار لازم جهت پذیرش وظایف اجرایی دولت که در اجرای قوانین 5 ساله توسعه اقتصادی . قانون اجرای سیاستهای اصل 44 و دیگر قوانین مربوطه به انجمن تفویض می شود و اجرای صحیح وظایف تفویض شده و ارائه گزارش عملکرد به دستگاه های مربو طه . 
  16 – کوشش برای مقید و ملزم نمودن اعضائ به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور . 
  17 – اطلاع رسانی و پیگیریهای حقوقی برای جلوگیر ی از محصولات غیر استاندارد یا بی کیفیت و تقلبی و قاچاق با همکاری و معاضدت نهاد ها و سازمان های مسئول . 
  18 – هماهنگی و کمک در معرفی اعضاء جهت عضویت در سازمان های تخصصی . منطقه ای و بین المللی در ارتباط با فعالیتهای انجمن . 
  19 – صیانت از حقوق معنوی اعضا از طریق مراجع و نهادهای قانونی ذیربط . 
  20 – ارائه خدمات مشاوره ای برای انعقاد قراردادها . تفاهم نامه  ها و پروتکل های فنی بین اعضاء انجمن با نهادهای داخلی و خارجی . 
  21 – تشویق و راهنمایی اعضاء به اجرای صحیح مقررات اقتصادی و رعایت شئون تجاری کشور و مفاد اساسنامه و ضوابط انجمن عنداللزوم از طریق گروه داوری و کوشش در جهت استیفای حقوق و خواسته های قانونی اعضاء از طریق ایجاد زمینه های مناسب . 
  22 – جع آوری اطلاعات . بررسی و تحقیق در باره مشکلات . شناخت نیازها و اولویت ها . 
  23- کوشش برای هماهنگی در امور آموزشی و ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز . 
  24 – انجام تحقیقات لازم و ارائه نظریات مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرح های مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی . 
  25 – حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضاء از طریق ارائه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمانهای دولتی و ملی نسبت به هدف های موسسه . 
  26 – مراجعه به سازمان های دولتی مرتبط و ارائه راهکارهای مناسب به منظور پیشبرد امر واردات . 
  27 – حضور نماینده انجمن در کمیسیون ماده یک اداره بازرگانی . و  کمیسیونهای مرتبط سازمان حمایت و گمرکات و استانداد و سایر سازمانها . 
  28 – اعضای هیئت مدیره بعد از مجمع موظف اند آئین نامه اجرایی انجمن را حداکثر ظرف مدت 3 ماه تنظیم نموده و پس از تصویب مجمع عمومی عادی به کلیه اعضاء ابلاغ نماید .