چهارشنبه ، 1399/11/01 ساعت 6:23


تخصیص ارز مربوط به گمرکات کالاهای در راه به کشور

واردکنندگانی که در انتظار تخصیص ارز هستند و کالا در راه به کشور دارند جهت بررسی و ارسال معرفی نامه به وزارت صنعت ، معدن و تجارت از طریق فرم زیر مدارک خود را ارسال نمایید.

نمونه نامه درخواست تخصیص ارز         دریافت فایل
 جدول تایید شده وزارت صمت در خصوص  درخواست تخصیص ارز         دریافت فایل

توضیحات :
۱ . در صورت داشتن چندین ثبت سفارش ، هر کدام را بصورت جداگانه ارسال کنید.
۲ . در قسمت هایی که برای بارگذاری فایل مشخص شده است فایل ارسالی دقیقا مطابقت داشته باشد و در صورت بارگذاری فایل های دیگر و مشابه  ، بررسی انجام نخواهد شد.
 
          ارسال نامه درخواست نامه : مطابق با نمونه نامه قرار گرفته در سایت در سربرگ شرکت به همراه مهر و امضا مدیرعامل
          ارسال پروفرما : مطابق با پروفرمی که در سامانه جامع تجارت ثبت سفارش شده است
          ارسال بارنامه : بارنامه حمل کالا از کشتیرانی

۳ . فایل ها بصورت اسکن شده و خوانا بارگذاری شود.
۴ . در صورتی که مدارک ارسالی نیاز به توضیحات دارد در فایل نمونه نامه درخواست تخصیص ارز اعلام فرمایید.
۵ . برای بارگذاری مدارک خواسته شده حداقل یک فایل مجاز با پسوندهای jpg . jpeg . png . pdf باشد .


 
 
*نام شرکت :
*نام مدیر عامل :
*ارسال نامه درخواست :
*گروه کالایی :
*مقدار کالای حمل شده در راه ( حلقه ) :
*مبلغ ارز درخواستی :
*نوع ارز درخواستی :
*شماره پرونده :
*شماره ثبت سفارش :
*تاریخ ثبت سفارش :
*نام گمرک :
*تاریخ اعلام ورود :
*ارسال پروفرما :
*ارسال بارنامه :
*کد امنیتی: